Stage

Derde jaar

Dit jaar heb ik geen stage gelopen in verband met mijn gezondheid. In het vierde jaar hoop ik mijn derdejaarsstage te doen, en na het vierde jaar de LIO-stage. Ik ben afgelopen jaar wel bezig geweest leiding geven aan jongeren, zoals de kinder- en tienerclub die we vanuit de kerk organiseren in Rotterdam. Door met deze kinderen te werken, krijg in inzicht in hun belevingswereld en de manier waarop je als leidinggevende het best met hen om kan gaan. Hoewel ik ze niet direct kunstlessen geef, is het toch heel leerzaam om tijd met hen door te brengen en hen iets te leren.

Op de basisschool van mijn broertje werd dit jaar een projectweek over kunst gedraaid, en ik heb daar een dag lesgegeven. Na een introductie over verschillende soorten kunst, zoals schilderkunst, performances, installaties, environments, land art en na wat van mijn eigen werk getoond te hebben om ze een beeld te geven van wat een kunstacademiestudent doet, zijn we aan de slag gegaan met stop-motion. De leerlingen waren heel enthousiast, ze wilden wel graag gestuurd worden in het kiezen van een onderwerp. Ik had een groepje een voorbeeld gegeven, wat ze klakkeloos hadden gekopieerd in plaats van hun eigen variatie er op te maken. Bij bovenbouw basisschool moet je als docent dus helder zijn in hoeveel proefjes je verwacht voor ze aan de slag kunnen. Ondanks dat zijn ze goed bezig geweest, ging het werken in groepen heel goed, en waren ze enthousiast over de resultaten.

  De derdejaarsstage hoop ik op het Calvijn College in Barendrecht te lopen. Daar wil ik graag het gewone middelbare onderwijs dichterbij bekijken en beleven. Doordat ik dit jaar geen stage heb gelopen, en de vorige stage op een internationale school in het buitenland was, heb ik niet meer zo’n helder beeld van hoe het onderwijs op een reguliere middelbare school er uit ziet. De vragen die ik mezelf stel zijn:

-Welke kennis en vaardigheden moet ik ontwikkelen voor ik LIO-bekwaam genoemd kan worden? Deze wil ik dan uiteraard ontwikkelen.

-Op welke manier kun je tegelijk duidelijk orde houden en een positieve, open sfeer in de klas houden?

-Welke vorm van schriftelijke voorbereiding op lessen in nuttig en bruikbaar en efficiënt?

-Welke opdrachten (zowel theoretisch als beeldend) zijn geschikt voor de verschillende niveaus en leeftijden?

-Hoeveel tijd kosten deze opdrachten en hoe plan je dit op een safe manier in?

Tweede jaar

Vorig schooljaar heb ik op een internationale basisschool in een Centraal-Aziatisch land lesgegeven. Ik verzorgde de ‘artlessons’ in de groepen 2 tot en met 8, waarin kinderen uit Engeland, de VS, Zuid-Korea, Equador, Litouwen, Zwitserland en Nederland zaten. Ik kreeg de lestijden en klassen te horen, er werd mij een uitpuilende kast met bij elkaar geraapte materialen aangewezen, en ik kon de week daarna beginnen met lesgeven. Ik merkte na een tijdje dat ik de neiging heb om elke leerling individueel te helpen, vandaar dat ik de belangrijkste leervraag als volgt gesteld heb: ‘Hoe kan ik de leerlingen doelgericht en binnen de daarvoor bestemde tijd begeleiden in een beeldend proces, zonder deze begeleiding individueel te geven?’ Hier ben ik tijdens mijn stage mee aan de slag gegaan. Ook ben ik bezig geweest met timemanagement, omdat mijn flexibele instelling soms een beetje té flexibel werd. Mijn overwicht en enthousiasmerende werking op de leerlingen kon ik inzetten om doelgerichtheid op de langere termijn te bereiken. Omdat er geen duidelijk doel was gesteld, moest ik dat doel zelf invullen. Ik vond het vrij lastig om voor elke klas een leerdoel te formuleren, opdrachten daarbij te verzinnen, en te zorgen dat ze dat doel ook bereikten. Structurering en planning is hierbij heel belangrijk geweest.

De stageperiode is heel goed en leerzaam geweest. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, vond het leuk om zo vrij te zijn in wat ik met de klassen deed, en ben helemaal enthousiast geworden over het werken met kinderen met zoveel verschillende culturele achtergronden!

internationale schoolinternationale school eindwerken groep 6-8

Advertenties

 
%d bloggers liken dit: