Onderwijskunde

Derde jaar

Het eerste semester van het derde jaar hebben we besteed aan een overkoepelend project met betrekking tot media-educatie. Theorieën over mediawijsheid en media-educatie en de manier waarop daar onderzoek naar gedaan wordt, zijn aan bod gekomen. Deze theorieën hebben de achtergrond gegeven waarop we de lessenserie hebben ontworpen. Een mediawijze lessenserie over media en interculturaliteit zit op het grensvlak tussen kunst, media en didactiek. Bij de ontwikkeling van de serie hebben we dus als groep ook getracht dit grensvlak te beslaan. Door middel van verschillende opdrachten en besprekingen van culturen, beeldende elementen daarin en karikaturen/overdrijvingen willen we de leerling op een objectievere manier naar het fenomeen cultuur laten kijken. We dagen ze uit om uit hun eigen cultuur te stappen en die van een afstand te bekijken, en ook andersmans cultuur met een open en positieve blik te benaderen, en dit alles op een beeldende manier, vergezeld van groepsgesprekken.

 

  Het tweede semester stond in het teken van gedrag. Attitude, motivatie en emotie kwamen daarbij aan de orde, deze onderwerpen zijn uitvoerig behandeld en besproken. Aan de hand van filmmateriaal, lesideeën en oefeningen werd deze theorie naar de praktijk getrokken. Vooral de besprekingen over motivatie vond ik verhelderend, het is zo’n ongrijpbaar iets, maar we hebben verschillende manieren behandeld hoe deze motivatie te beïnvloeden en te verbeteren is, heel bruikbaar in het onderwijs uiteraard!

Tweede jaar

Werken in het onderwijs is niet zomaar iets wat je eventjes leert. Bij het vak onderwijskunde leren we allerlei theorieën die van pas kunnen komen bij het lesgeven. Denkers zoals Locke, Rousseau, Montessori, Vygotsky, Piaget, Bruner, Jung en natuurlijk Freud passeren de revue. Hun theorieën vind ik wel nuttig en bruikbaar in het onderwijs, maar ik ben nog steeds van mening dat je pas leert lesgeven als je voor de klas staat, en niet als je bijvoorbeeld een schema uit je hoofd leert waarin de ontwikkeling van een puber beschreven staat.

Verder hebben we ons verdiept in stoornissen als ADHD, autisme en hechtingsstoornissen. De voorbeelden die daarbij aangehaald werden, waren tamelijk heftig. Deze heftigheidsgraad zul je niet zo snel op een reguliere school vinden, maar het is nuttig om eerst de extreme versie te zien, zodat je een lichtere vorm daarvan kunt leren herkennen bij leerlingen.

Als afsluiting van het collegejaar hebben we een aantal gastcolleges gevolgd over orde in de klas, veiligheid op school en beelddenken. Vooral het college over orde vond ik erg goed, omdat dat doorspekt was met praktijkvoorbeelden waar je direct mee aan de slag kunt.

Advertenties

 
%d bloggers liken dit: