Vakdidactiek

Derde jaar

In het eerste semester zijn we als groep bezig geweest met het ontwerpen van een lessenserie naar aanleiding van het thema ‘media en interculturaliteit’. Bij vakdidactiek hebben we verschillende visies op mediawijs onderwijs behandeld. Veel lessen van dit semester zijn besteed aan bespreking en ideevorming rond de lessenserie. Door hier mee bezig te zijn, hebben we de theorie concreet gemaakt en meerdere keren bijgeschaafd zodat een mediawijze, goed bruikbare lessenserie is ontstaan.

Het tweede semester stond in het teken van examens in de bovenbouw havo/vwo. Door examensylabi te bespreken, curriculi te bekijken en onze eigen ideeën op de voorbereiding voor het examen erop los te laten, kreeg ik een duidelijker beeld van de laatste jaren op het havo en vwo. In diverse CKV-methodes heb ik onderzocht hoe dit examen wordt voorbereid. De domeinen, invalshoeken en onderwerpen van cultuur van het moderne en massacultuur na 1950 zijn in de klas verdeeld, en naar aanleiding van het onderwerp esthetica heb ik een les ontwikkeld die zich vooral focust op de verandering en loslating van de esthetische regels. Dit heb ik laten zien naar aanleiding van het kubisme. Door deze les te maken, maar ook te geven, heb ik op theoretisch niveau nagedacht over de mogelijkheden om de stof op een interessante (activerend didactische) manier over te dragen, maar ook in de praktijk gezien hoe dat dan werkte. De les is goed gegaan, het verslag met een negen beoordeeld, dus dat is fijn!

voor het gehele verslag: theorieles esthetica

Tweede jaar

Didactische werkvormen, verschillende mogelijkheden met materiaal, verhalend ontwerpen en het schrijven van lesplannen zijn dingen die ik geleerd heb bij vakdidactiek. Ook voor dit vak geldt voor mij: je leert het pas als je het doet, niet (alleen) als je er met een groep studenten over praat. Hieronder twee foto’s van een materiaalstudie met hout.

materiaalstudie

materiaalstudie uitgeklapt

Advertenties

 
%d bloggers liken dit: